Färdtjänst och riksfärdtjänst

Det finns många olika typer av allmänna kommunikationer som är tillgängliga för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Kollektivtrafik

På Västtrafiks hemsida finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län. Där kan du även läsa mer om flextrafik, närtrafik och seniorkort med fria resor för dig som fyllt 65 år.

Läs mer på Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats

Flextrafik

Om du är över 75 år eller har tillstånd för färdtjänst kan du resa med flextrafik (taxi) mellan två adresser inom Falköpings tätort.

Läs mer om flextrafiklänk till annan webbplats

Närtrafik

Du som bor på landsbygden kan åka närtrafik (taxi) om busslinje saknas. Närtrafiken gäller inom kommunen med avgång på fasta tider mellan landsbygd och nämaste samhälle eller Falköpings tätort.

Läs mer om närtrafiklänk till annan webbplats

Fria resor för dig som fyllt 65 år

Fria resor med kollektivtrafiken för de som fyllt 65 år gäller inom Falköpings kommun. Det gäller både den ordinarie linjetrafiken samt Närtrafik och andra anropsstyrda linjeturer som körs av Västtrafik.

Läs mer om seniorbiljettlänk till annan webbplats

Färdtjänst

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan du ansöka om färdtjänst, regionfärdtjänst eller riksfärdtjänst.

  • Färdtjänst: För resor inom Skaraborg med taxi eller specialfordon.
  • Regionfärdtjänst: Du som har färdtjänst kan bli registrerad för regionresor. Du får resa upp till tio enkelresor på ett år inom Västra Götalandsregionen.
  • Riksfärdtjänst: Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst och regionfärdtjänst, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som har ett varaktigt funktionshinder som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Med varaktigt funktionshinder menas att det ska vara i minst tre månader. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst, samt vilka möjligheter du har att klara resor med den allmänna kollektivtrafiken.

Hur ansöker du om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst görs hos biståndsenheten. Du ansöker på en särskild blankett och den ska kompletteras med ett läkarutlåtande. Blanketten och läkarutlåtandet skickas till biståndsenheten.

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera, målsättningen är att ett ärende ska ta i snitt fyra veckor att handlägga från det att ansökan har inkommit till kommunen. Handläggningstiden kan vara kortare eller längre beroende på funktionshindrets art, samt om läkarutlåtande är bifogat ansökan.

Riksfärdtjänst

Vem kan få riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för resa utanför kommunens område. Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ett tillstånd för riksfärdtjänst utfärdas i första hand för allmänna kommunikationer.

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst gör du på en särskild blankett för varje enskild resa senast 21 dagar innan önskad avresedag. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare. Ansökningsblanketten skickas till biståndsenheten.