Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet/daglig verksamhet.

Så länge du bor hemma ska du vända dig till din vårdcentral eller närmaste sjukhus när du behöver vård. Huvudregeln är att det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för hälso- och sjukvården för personer som bor i ett eget hus eller lägenhet.

Kommunen har ansvar för personer som:

  • bor i särskilt boende.
  • vistas i biståndsbedömd dagverksamhet/daglig verksamhet.
  • har beslut om kommunal hälso- och sjukvård i hemmet.

I kommunen bedrivs hälso- och sjukvård av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Många av hälso- och sjukvårdsuppgifterna utförs av delegerad omvårdnadspersonal. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet.

Läs mer om medicinskt ansvarig sjuksköterskas roll.

Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård?

Om du har ett varaktigt och frekvent behov av hälso- och sjukvård i hemmet kan läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus kalla till planering enligt särskild rutin. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör då en bedömning av ditt behov och beslutar om du behöver kommunal hälso- och sjukvård.

Om du får kommunal hälso- och sjukvård

Om du får kommunal hälso- och sjukvård planeras insatserna tillsammans med dig. Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i din vård. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

Läs mer om kommunens sjuksköterskeenhet
Läs mer om kommunens rehabenhet

När du har fått kommunal hälso- och sjukvård upprättas en patientjournal för dig.
Läs mer om Patientjournal

All hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen har tystnadsplikt.

Om du inte längre behöver kommunal hälso- och sjukvård

När du inte längre bedöms vara i behov av kommunal hälso- och sjukvård avslutas den och fortsatt vård sker på vårdcentral eller sjukhusmottagning.

Om du får förnyat behov av kommunal hälso- och sjukvård kontaktar du åter din vårdcentral eller sjukhusmottagning

Vad kostar det?

Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård betalas månadsvis. Avgiften ingår i maxtaxesystemet.

Läs mer om avgifter

Patientnämnden - om du inte är nöjd med vården

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling, till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Läs mer om Patientnämnden Länk till annan webbplats.