Aktförvararen

Aktuella ärenden som lämnats till Falköpings kommun för aktförvaring. För att ta del av handlingarna kontakta kansliavdelningen

  • Miljösamverkan östra Skaraborg - Anmälan om ändring i befintlig verksamhet för Automotive Components Floby AB

Inkom den 14 februari 2024 till Falköpings kommun för aktförvaring
Kunggörelse från Miljösamverkan östra Skaraborg Pdf, 169.1 kB.
Registerutdrag över handlingar i ärendet, diarienummer KS 2024/124 Pdf, 51.8 kB.

  • Länsstyrelsen i västra Götalands län - 39428-2023 Remiss gällande ansökan från Dala Grustag AB om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Brissmestorp 1:1 i Tidaholms kommun och fastigheten Häggatorp 1:13 i Falköpings kommun

Inkomm för aktförvaring den 13 februari 2024 till Falköpings kommun.
Fler handlingar för aktförvaring inkom den 14 juni 2024 till Falköpings kommun
Registerutdrag över handlingar i ärendet, diarienummer KS 2024/123 Pdf, 138.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
    551-37-2023 Remiss gällande Solör Bioenergi Falköping AB ansökan hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till fortsatt och utökat el- och värmeproduktion Marjarp panncentral på fastigheten Radiatorn 1 i Falköpings kommun.

Inkomm den 31 augusti 2023 till Falköpings kommun för aktförvaring

  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
    551-53416-2021 Remiss av prövotidsredovisning Falköpings skytteklubb

Inkom den 28 juni 2022 till Falköpings kommun för aktförvaring
Inkom den 13 april 2022 till Falköpings kommun för aktförvaring