Aktförvararen

Aktuella ärenden som lämnats till Falköpings kommun för aktförvaring.

Tillstånd till täkt på fastigheterna Sörby 2:16, 7:8 och 7:10 samt Remmen 2:1 i Falköpings kommun

Ansökan från Eolus Vind AB om förlängd igångsättningstid av vindkraftparken Henriksfält 1:1 och Göteve 13:4 i Falköpings kommun

Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt

Ansökan om tillstånd till ändring av torvtäktsverksamhet på Karbomossen

Tillstånd till produktion av spridare för halkbekämpning på fastigheterna Kattugglan 1 och Kattugglan 2