Invandring och integration

De senaste åren har många personer sökt uppehållstillstånd i Sverige. De personer som beviljas uppehållstillstånd och anvisas till Falköping behöver hjälp att bosätta och etablera sig i vår kommun och sitt nya hemland.

Kommunens ansvar

Personer som flyr sitt land ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Innan de får detta är de asylsökande. Staten har ett ansvar för vuxna asylsökande, vilket innebär att dessa får erbjudande om att bo på ett asylboende.

Det är Länsstyrelsenlänk till annan webbplats som fördelar hur många nyanlända invandrare kommunerna ska ta emot och ge bostad enligt lagen om anvisning.

Socialtjänsten i Falköping ansvarar för det praktiska mottagandet av de nyanlända som placeras i kommunen. Det sker genom förmedling av bostad samt visst råd och stöd samt hänvisning vidare till andra myndigheter. För de som själva har bosatt sig i kommunen eller för de som är asylsökande ges inget särskilt stöd till bostad.

Lärcenter ansvarar för utbildning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och övrig utbildning för vuxna.

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för barnomsorg, förskola och grundskola till de barn som flyttar till kommunen. Detta gäller även för de som är asylsökande och ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd.

Personer med uppehållstillstånd

En person som har uppehållstillstånd kan flytta vart som helst i Sverige. För den som inte själv kan ordna boende har kommunerna ett särskilt ansvar för detta och personerna blir kommunplacerade.

Förutom de personer, som kommer till Falköping direkt från asylboenden (kommunplacerade) väljer många nyanlända att egenbosätta här. Detta innebär att de ordnar eget boende, alternativt flyttar in tillsammans med vänner eller släktingar. Detta kan ske både under asyltiden och när de fått uppehållstillstånd.

Vill du hjälpa till?

Om du som kommuninvånare vill göra en insats för nyanlända i Falköping finns det behov av gode män, särskilt förordnad vårdnadshavare och familjehem till de ensamkommande barnen. Du kan också bli språkvän.