Avfall och återvinning

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (tidigare Avfallshantering Östra Skaraborg) ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Kostnaden för all avfallshantering är finansieras av avgifter.

Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Falköping. Information om sophanteringen finns på hemsidan för Avfall & Återvinning Skaraborg Länk till annan webbplats..

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen ÅVC vid Falevi

Adress: Mossvägen 45, Falköping
Telefon: 0515-88 52 20

Öppettider för ÅVC vid Falevi finns på AÖS webbplats Länk till annan webbplats.

Återvinningscentralen i Floby

Adress: Ullenevägen 1, Floby
Telefon: 0515-88 52 20

Öppettider för ÅVC i Floby finns på AÖS webbplats Länk till annan webbplats.

Återvinningscentralen i Stenstorp

Adress: Gamla Skövdevägen mellan Stenstorp och Skultorp, mot Ranstad.
Telefon :0515-88 52 20

Öppettider för ÅVC i Stenstorp finns på AÖS webbplats Länk till annan webbplats.

Övriga återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar dem på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats..

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats.. Deras telefonnummer är 0200-88 03 11.

Regler för avfallshantering finns i renhållningsordningen och avfallsplanen som finns att läsa på Avfall och Återvinnings webbplats Länk till annan webbplats.. Renhållningsordningen innehåller föreskrifter samt anvisningar för sortering och hämtning av hushållsavfall.

Tömning av sopkärl/sophämtning

Ohlssons i Landskrona AB sköter insamling av sopor och latrin i Falköpings kommun på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avfallstaxa i Falköpings kommun Länk till annan webbplats.

Tömningsdagar i Falköping

Här kan du se när soporna töms i Falköping Länk till annan webbplats..

Hur ska sopkärlet vara placerat på tömningsdagen? Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare är du ansvarig för det avfall som uppstår på din fastighet. Det innebär att du måste ha ett abonnemang och betala avgifter. Det innebär även att du och dina hyresgäster måste följa de föreskrifter som finns. Länk till annan webbplats.

Nästan allt avfall kan återvinnas och bli nya produkter. Endast en liten del av avfallet som samlas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Avfall från företag och verksamheter

Falköpings kommun hyr ut plats på avfallsanläggningen på Mossvägen i Falköping till en privat aktör, PR Slamsugning Länk till annan webbplats.. PR Slamsugning bestämmer taxan för verksamhetsavfall.