Mat i förskola och skola

I Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Måltiderna som serveras i kommunen är komponerade för att främja både hälsa och miljö.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, leka, röra på sig och gå i skolan. Barn och elever som äter tillräckligt med bra mat orkar med både fysiska aktiviteter och uppgifter som kräver koncentration och har därför bättre förutsättningar att klara av de dagliga aktiviteterna i förskolan och skolan.

Ansvariga och berörd personal inom förskola och skola ska arbeta för att gemensamt ge förutsättningar för barn och elever och att känna matglädje och kunna få insikt om matvanornas betydelse i ett livslångt perspektiv.

Måltidernas innehåll

Varje produktionskök har möjlighet att göra sin egen matsedel efter en grundmatsedel. På grund av detta kan det uppstå variationer mellan olika kök. Ta gärna kontakt med ditt kök om du har några funderingar.

Måltidsordning: Frukost, lunch och mellanmål ska tillsammans ge barnet 65-70 procent av rekommenderat dagsbehov av energi- och näringsämnen. Detta fördelas enligt följande:

 • Frukost 20-25 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (fritids och förskola): Gröt, naturell fil, yoghurt, flingor, basmüsli, mos/sylt, mjölk, ägg och kaviar. Varje dag ingår: Bröd, bordsmargarin, pålägg, grönsaker, frukt/juice och mjölk.
 • Mellanmål (fruktstund) 5-10 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (förskola): Frukt/grönsak
 • Lunch 25-35 procent
  I skolan serveras två rätter varje dag. Exempel på måltidsinnehåll: Varmrätt, salladsbord (grönsaker/rotfukter/frukt). Minst tre sorter på förskolan och sex sorter på skolan, samt grovt/mjukt/hårt bröd, bordsmargarin och mjölk. När dagens lunch består av gröt eller soppa serveras pålägg till brödet. Dessa dagar serveras ett kraftigare mellanmål på fritids, till exempel korv med bröd eller tunnbröd med fyllning.
 • Mellanmål 10-15 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (fritids och förskola): Varieras mellan bröd, bordsmargarin, pålägg, kokt ägg och kaviar, grönsaker, frukt, mjölk, smoothie, fil, yoghurt och flingor.

I samband med jul, påsk och midsommar serveras lunch med traditionella rätter.

Var kommer maten från?

 • Falköpings mejeri levererar mejerivaror till våra större enheter.
 • Mössebergsbagaren i Falköping levererar färskt bröd och kaffebröd. Allt mjöl är från Sverige.
 • Grönsakshuset i Skövde levererar färsk frukt potatis och grönsaker. Vid säsong köper vi tomater från Kinnekulle. Vi köper i möjligaste mån svenskt vitkål.
 • Charkmans levererar allt färskt kött och chark. Allt kött och chark är svenskt.
 • Menigo är vår huvudgrossist och levererar sina varor från Partille. Där köper vi fågel, fryst kött, kolonialvaror, ost, djupfrysta grönsaker och bär. Bland ostarna vi köper finns Gäsene ost från Ljung.
 • Bröderna Hanssons i Göteborg och Feldts fisk i Kungshamn levererar färsk fisk.

Specialkost och anpassad måltid

Specialkost och anpassad måltid serveras till de som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För att våra måltidsgäster ska få rätt mat krävs det att du anmäler behov av specialkost via e-tjänsten, https://sjalvservice.falkoping.se/specialkost. Länk till annan webbplats.

Du ansvarar för att förnya anmälan för specialkost och anpassad måltid när barnet börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasium, samt att omedelbart lämna in en ny ansökan via e-tjänsten vid förändringar. Aktuellt läkarintyg ska bifogas. Gäller även personal.

Vi erbjuder:

 • Specialkost av medicinska skäl:

Det vill säga när måltidsgästen blir fysiskt sjuk av mat. Ansökan ska styrkas av ett intyg från läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin.

 • Anpassad måltid, tex vegetarisk mat, veganmat eller kost utan fläskkött:

Anmäl detta i e-tjänsten. Du behöver inte bifoga sjukvårdsintyg för detta.

 • Anpassad måltid på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (skickas INTE in i e-tjänst)

Barn och elever som har behov av anpassad måltid vid NPF eller liknande svårigheter kan erhålla detta. Du vänder dig till skolan med din ansökan, se nedan. Det innebär att måltidsmiljön ska anpassas i den mån det går så att den främjar måltidsro, och i vissa fall anpassas även menyn.

 1. Vårdnadshavare kontaktar specialpedagog eller annan elevhälsopersonal.
 2. Specialpedagog/elevhälsopersonal samt vårdnadshavare fyller i en ansökan om anpassad måltid.
 3. Specialpedagog/elevhälsopersonal lämnar ansökan till rektor för underskrift vid bekräftat behov.
 4. Rektor lämnar intyget till kök/kökschef.
 5. Barnets behov och anpassning av måltidsmiljö/måltid diskuteras efter rektors underskrift tillsammans med förskola/skola, kök och vårdnadshavare.

Om det även behövs specialkost av medicinska skäl i kombination med NPF krävs läkarintyg som styrker den medicinska specialkosten. I dessa fall ska specialkosten läggas in i e-tjänsten.

Intyget gäller under pågående läsår.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om anpassat måltidsutbud för elever som inte tycker om vissa rätter. Då får eleven själv anpassa sin måltid efter det utbud som finns.

Frågor och svar om specialkost och anpassade måltider

Vad menas med specialkost?

Med specialkost menas mat som anpassas efter särskilda behov så som allergier, intoleranser eller andra medicinska skäl (ex celiaki).

Hur ansöker jag om specialkost?

Ansökan om specialkost skickas in via kommunens e-tjänst: Ansökan om specialkost och anpassad måltid - Falköpings kommun (falkoping.se) Länk till annan webbplats.

Specialkost börjar serveras först efter godkänd ansökan.

Hur ofta förnyar jag ansökan om specialkost?

Du ansvarar för att förnya anmälan för specialkost när barnet börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasium, samt att omedelbart lämna in en ny ansökan via e-tjänsten vid förändringar.

Vad krävs för att få specialkost?

För att säkerhetsställa att rätt specialkost serveras krävs att aktuellt sjukvårdsintyg bifogas ansökan. Vid celiaki bifogas det sjukvårdsintyg man en gång fått från sjukvården.

Sjukvårdsintyget skall vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin. Undantag är celiaki där dietister inom specialistvård också kan skriva intyg.

Vid konstaterat behov av specialkost inom primärvård ska barn remitteras vidare till specialistvård inom Skaraborgs sjukhus (om inte den behandlande läkaren är specialist inom barnmedicin).

Vuxna ska ha motsvarande sjukvårdsintyg enligt ovan, alltså utskrivet av specialistläkare.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg alternativt ett journalutdrag?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk legitimation inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin.

Hur gör jag om mitt barn har behov av laktoslåg mat?

Maten som serveras i kommunala skolor och gymnasier klassas som laktoslåg, förutom mjölken som finns som måltidsdryck. Dagar när maten ligger över 3-gramsgränsen kommer matgäster med laktosintolerans erbjudas ett alternativ som ligger under denna gräns, därför ska detta anmälas i e-tjänsten. Till de som ansökt om laktoslåg mat finns också laktosfri mjölk.

I kommunala förskolor serveras inte laktoslåg mat till barn under fem år utan godkänd specialkostansökan då laktosintolerans är extremt ovanligt vid så låg ålder. Behovet ska då konstateras av specialistläkare.

Hur gör jag om mitt barn vill ha vegetariska, veganska och fläskfria måltider?

Behov av detta ska anmälas i e-tjänsten. Du behöver inte bifoga sjukvårdsintyg.

Hur gör jag om mitt barn har behov av anpassad måltid på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (skickas INTE in i e-tjänst)

Barn och elever som har behov av anpassad måltid vid NPF eller liknande svårigheter kan erhålla detta. Du vänder dig till skolan med din ansökan, se nedan. Det innebär att måltidsmiljön ska anpassas i den mån det går så att den främjar måltidsro, och i vissa fall anpassas även menyn.

 1. Vårdnadshavare kontaktar specialpedagog eller annan elevhälsopersonal.
 2. Specialpedagog/elevhälsopersonal samt vårdnadshavare fyller i en ansökan om anpassad måltid.
 3. Specialpedagog/elevhälsopersonal lämnar ansökan till rektor för underskrift vid bekräftat behov.
 4. Rektor lämnar intyget till kök/kökschef.
 5. Barnets behov och anpassning av måltidsmiljö/måltid diskuteras efter rektors underskrift tillsammans med förskola/skola, kök och vårdnadshavare.

Om det i tillägg behövs specialkost av medicinska skäl krävs läkarintyg som styrker den medicinska specialkosten. I dessa fall ska specialkosten läggas in i e-tjänsten.

Intyget gäller under pågående läsår.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om anpassat måltidsutbud för elever som inte tycker om vissa rätter. Då får eleven själv anpassa sin måltid efter det utbud som finns.

Pedagogiska måltider

Pedagogiska måltider är en arbetsuppgift i verksamheten där personalen aktivt deltar genom att skapa en god gemenskap runt bordet, skapa goda matvanor samt vara goda förebild och inspirera barn och elever att smaka av maten som erbjuds.

På våra skolor serverar vi mjölk med ekonomiskt bidrag från EU

euflagga