Tillgänglighetsredogörelse

Falköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser.

Den här sidan beskriver hur falkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen falkoping.se ingår ett antal underliggande webbplatser:

 • Arbetsmarknadscenter
 • Ekehagens forntidsby
 • Falbygdens museum
 • Lärcenter
 • Musikskolan
 • Mössebergs camping
 • Odenbadet
 • Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
 • Ung i Falköping

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från falkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan hörsel och nedsatt hörsel

 • Vi har inte möjlighet att texta livesändningar. De innebär att våra sändningar från Kommunfullmäktige inte textas. De textas inte heller i efterhand på grund av att det kräver för mycket resurser. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning och är bara delvis textade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. Detta kommer åtgärdas när vi byter till en annan spelare under vintern 2020.
 • Uppläsningstjänst för innehåll. Vissa problem med aria-fält.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Videofilmer - tangentbordsfokus syns inte tydligt i Youtube-spelaren. Detta kommer åtgärdas när vi byter till en annan spelare under hösten 2020.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Videofilmer - tangentbordsfokus syns inte tydligt i Youtube-spelaren. Detta kommer åtgärdas när vi byter till en annan spelare under hösten 2020.
 • GIS - Navigation i kartsystemet, eftersom funktionen sköts i ett separat GIS-system som vi inte själva kan förändra.
 • Felanmälan - Visning av systemet Felanmälan för gator, belysning, park och natur, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Alternativt förfarande: kontakta Park-Gatas kuntjänst på 0515-88 52 30.

Oskäligt betungande anpassning

Falköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Filmer från kommunfullmäktiges sammanträden kräver för mycket tid att texta.
 • En del av våra gamla dokument är inte fullt tillgängliga. Det krävs mycket arbete och resurser för att åtgärda alla dokument. De kommer successivt att bytas ut när de ersätts av nyare dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Gamla filmer som inte är tillgänglighetsanpassade men som ändå ligger kvar.
 • Dokument publicerade före 23 september 2019 som inte behöver tillgänglighetsanpassas då de inte används för ett administrativt ändamål.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av falkoping.se med tillhörande underwebbar.

Senaste bedömningen gjordes den 2 september 2020 av kommunikationsavdelningen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.