Evenemang på infartsskyltar

Infartsskylt med ett foto längst upp och en ljusramp med text under.

Företag och föreningar är välkomna att ansöka om publicering av evenemang som anordnas i kommunen. Tanken är att de fyra infartsskyltarna ska stärka Falköpings varumärke.

Följande kriterier gäller för att ett lokalt evenemang ska publiceras på infartsskyltarna.

Budskap på två rader

Utrymmet för budskapet är begränsat till två rader med max 18 tecken per rad inklusive mellanslag. Informationen ska innehålla namn på evenemanget, datum och plats om så är möjligt.

Ideellt evenemang

Lokal ideell förening i Falköpings kommun som anordnar evenemang får publicera sin information utan kostnad om ovanstående kriterier är uppfyllda.

Kommersiellt evenemang

Företag som arrangerar ett kommersiellt evenemang får betala en kostnad på 1 500 kronor/vecka (exklusive moms).

Ansökan för företag

Företag som arrangerar ett kommersiellt evenemang får betala en kostnad på 1 500 kronor/vecka (exklusive moms). Vi återkommer med besked till dig om publicering är möjlig, eller inte. (Vissa perioder är det många evenemang samtidigt.)


Ansökan för ideella föreningar

En lokal ideell förening i Falköpings kommun som arrangerar evenemang får publicera sin information utan kostnad om kriterierna för infartsskyltana är uppfyllda. Vi återkommer med besked till dig om publicering är möjlig, eller inte. (Vissa perioder är det många evenemang samtidigt.)