Tillstånd, regler och tillsyn

Här finner du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för.

Djurhållning och lantbruk

Folköl, tobak och läkemedel

Om du vill börja sälja folköl klass II till konsumenter ska du anmäla det till kommunens alkoholhandläggare innan försäljning eller servering påbörjas. Om du vill sälja tobak måste du söka tillstånd hos kommunen.

Falköpings kommun har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS).

TiS ansvarar för alla ärenden som rör folköl, tobak och läkemedel och det är på deras webbplats som du ansöker om tillstånd och anmäler Länk till annan webbplats..

Miljöfarlig verksamhet

Registrera ett lotteri

Föreningar som vill ordna lotteri måste få sitt lotteri registrerat. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Ansökningsblankett för registrering av lotteri Pdf, 118.7 kB.

Redovisningsblankett för registreringslotteri Pdf, 110.7 kB.

Serveringstillstånd

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker måste du ha tillstånd av den kommun där serveringsstället ligger. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara permanent eller tillfälligt.

Kommunen har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS).

TiS ansvarar för alla ärenden som rör serveringstillstånd och det är på deras webbplats som du ansöker om tillstånd och anmäler. Länk till annan webbplats.

Ansökan och avgifter

Alla ärenden och frågor hanteras av TiS, Lidköping.
Tillståndsenheten i Samverkan, hemsida Länk till annan webbplats.
E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan för serveringstillstånd Pdf, 674.3 kB.. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning kan påbörjas.

När behöver du inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ansöka om serveringstillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Torghandel