Våld i nära relationer

Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att ta sig ur själv. Våld i nära relationer kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning.

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående och gäller både i heterosexuella och samkönade relationer, samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Vad är våld?

Nedan finns exempel på olika typer av våld.

 • Fysiskt våld
  Att bli knuffad, fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
 • Psykiskt våld
  Kränkningar som med ord eller handling riktas mot en person.
 • Materiellt våld
  Den som utsätter dig för våld slår sönder väggar, dörrar eller förstör ägodelar, särskilt sådana som är av betydelse.
 • Sexuellt våld
  Att utföra sexuella handlingar mot sin vilja, eller tvingas till sex. Kan även vara att någon smeker dig mot din vilja.
 • Ekonomiskt våld
  När man inte får bestämma över och ha tillgång till sin ekonomi. Det kan också handla om att tvingas ta lån eller att tvingas medverka i olagliga gärningar som avser ekonomi.
 • Digitalt våld kan vara att bli uthängd i sociala medier, hot om att bilder eller text läggs ut på sociala plattformar, förföljelse via nätet, påtryckningar, grooming med mera.
 • Latent våld
  Att hela tiden vara orolig och spänd, när man väntar på nästa våldshandling.
 • Försummelse
  Människor som är beroende av någon annan för daglig vård och omsorg, och exempelvis inte får medicin eller näringsrik mat. Du kan också vägras toalettbesök, uppstigning ur sängen eller påklädning. Den kan även vara så att du hindras från att använda hjälpmedel i din vardag, såsom rullstol eller käpp.
 • Hedersrelaterat våld
  Om du upplever att du inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv, vem du ska vara tillsammans med, gifta dig med eller om du känner dig övervakad och kontrollerad av din familj och släktingar, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om hedersrelaterat våld.

Vilken hjälp kan du få?

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp till dig som bor i Falköpings kommun och är utsatt för våld. Det kostar ingenting. Du behöver inte säga ditt namn om du inte vill. Alla har tystnadsplikt.

Du kan:

 • Ringa och be om råd
 • Ansöka om skyddat boende i en akut situation
 • Ansöka om samtalsstöd och/eller socialt stöd
 • Ansöka om ekonomisk hjälp
 • Ansöka om stöd i att finna en annan bostad
 • Få hjälp vid frågor om skilsmässa
 • Få hjälp vid frågor om vårdnad och umgänge om barn
 • Få hjälp att ta nödvändiga kontakter, såsom med andra myndigheter

Du kan också få kostnadsfri hjälp från:

 • Polisen -  Få hjälp att göra en polisanmälan och att ansöka om besöksförbud.
 • Vårdcentralen - Samtalsstöd (kurator eller sjuksköterska), få fysiska skador dokumenterade.
 • Utväg Skaraborg - Samtalsstöd (enskilt eller i grupp).
 • Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan - Samtalsstöd, skyddat boende.
 • Brottsofferjouren - Samtalsstöd, stöd att göra polisanmälan, kontakta myndigheter, få vetskap om ersättningar du kan kräva eller få stöd vid rättegång.

Blir du utsatt för våld?

Kontakta socialtjänstens reception på telefonnummer 0515-88 53 20. Om du är under 18 år, be att få tala med en handläggare i barngruppen. Socialjouren kan även nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet. Läs mer om hur du når socialjouren. Länk till annan webbplats.

Får din ilska och ditt beteende negativa konsekvenser för dig och din familj?

Du kan få kostnadsfri hjälp från:

Rådgivningscentrum

Vi finns till för dig som är över 18 år och bor i Falköpings kommun och behöver stöd kring beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi finns också för dig som oroar sig över din aggressivitet, ilska eller är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Är du anhörig till någon med sådan problematik erbjuder vi också stöd till dig.

Hos oss på Rådgivningscentrum tar vi tillsammans reda på vad just du behöver. Vårt mål är att ge dig det stöd som behövs för att du själv ska kunna göra viktiga förändringar i din livssituation.

Till oss kan du vända dig direkt via telefon eller mejl utan krav på remiss. Ibland behövs mer omfattande hjälp och stöd ifrån socialtjänsten och hälso-och sjukvården och då kan vi stötta dig att ta de kontakter som behövs.

På Rådgivningscentrum arbetar behandlare med olika utbildningar och erfarenheter. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som rekommenderas av socialstyrelsen.

Personal har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Stöd kan ges på olika sätt, digitalt, via telefon, i ditt hem eller i våra lokaler. Vi är flexibla utifrån vad som passar dig bäst. Tveka inte att ta kontakt!

Vad erbjuder vi?

 • Enskilda stöd- och behandlande samtal
 • Beroendebehandling i grupp
 • Personstöd utifrån individuellt uppdrag och planering
 • Enskilda samtal till anhöriga
 • Samtal utifrån våldsutsatthet
 • Samtal utifrån aggressivitet/och eller våldsutövande

Kontaktuppgifter

0515-88 63 20 (telefontid 11-12)
radgivningscentrum@falkoping.se

Besöksadress
Trinnöjegatan 3b, 521 33 Falköping