Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en del i det förebyggande arbetet mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionen kan användas av medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare och praktikanter. Om du istället vill framföra klagomål eller synpunkter på kommunal service kan du använda vår e-tjänst för det.

Inom Falköpings kommun är vi angelägna om att leva efter våra styrdokument, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla rapporter kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att rapportera går du in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till arbetsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering. Arbetsgruppen består av kanslichef, HR-chef och kommunjurist.

Riktlinje kring visselblåsarsystem Pdf, 152.9 kB.

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför kommunens nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare

Rapporteringssidan finns på: https://lantero.report/falkopingskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.