Pressrum

Är du journalist och har frågor till oss kan kommunens kommunikatörer hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person inom kommunens verksamhet.

Behöver du foton eller annat underlag är du också välkommen att kontakta kommunens kommunikatörer.

Pressmeddelanden

Pressbilder tjänstepersoner

Ann-Charlotte Lilja
Ann-Charlotte Lilja

Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Erna Pezic
Erna Pezic

Erna Pezic, stadsbyggnadschef

Håkan Persson

Håkan Persson, IT-chef

Karina Bronell
Karina Bronell

Karina Bronell, skolchef Barn- och utbildningsförvaltningen

Linda Karelid
Linda Karelid

Linda Karelid, kanslichef

Magnus Fleischer
Magnus Fleischer

Magnus Fleischer, ekonomichef

Magnus Schedin

Magnus Schedin, socialchef Socialförvaltningen

Maria Axelsson
Maria Axelsson

Maria Axelsson, HR-chef

Pia Alhäll

Pia Alhäll, kommundirektör

Dina Ebbeson
Dina Ebbeson

Dina Ebbeson, biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen

Roger Almgren, tf förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Pressbilder politiker

Adam Johansson (M)

Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande

Karola Svensson (C)

Karola Svensson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande