Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Bild på dagcenter Freja

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning inom olika områden. Vi skapar sysselsättning utifrån dina behov och förutsättningar.

Målsättning

Vår målsättning är att du känner delaktighet och förståelse för beslut, att du känner dig sedd och lyssnad på. Att vi stöttar och uppmuntrar varandra i vår sysselsättning.

Personal inom daglig verksamhet har ett professionellt arbetssätt och en god kunskap om olika funktionsnedsättningar. Vi följer vår struktur och arbetar med uppsatta mål, vi bidrar till arbetsglädje och är varandras arbetsmiljö.

Vi strävar efter att bibehålla kunskap och vara utvecklande, att ha ett brett utbud av verksamhet för att tillmötesgå olika behov.

Vi erbjuder

Dagcenter Freja – Frejagatan 6

Freja har flera arbetsgrupper med olika sysselsättning. De olika grupperna är:

 • Änglarna och Balder är två grupper med liknande sysselsättning – här sysslar vi med paketering/sorteringsarbete, tvätt, naturupplevelser och promenader. Vi bakar och har musikstunder.
 • Stjärnorna/Assistentgruppen – här har brukarna med sig sina personliga assistenter till arbetet. Även i denna grupp arbetar vi med sysselsättning som är individuellt anpassad utifrån behov och förmågor.
 • Köket – Vår kokerska lagar mat till alla våra olika grupper inom daglig verksamhet och här kan man få möjlighet att hjälpa till med olika arbeten inom kök.
 • Ute/servicegrupp – Vi försöker främja kommunens miljötänk och bidrar med pappersåtervinning, köra wellpapp från kök, skolor och äldreboende. Gruppen kör ut mat från köket till de olika verksamhetsgrupperna utanför Freja.
 • Utegrupp/Lindblomsgruppen med inriktning på Trädgård, vi sköter en stor trädgård, sår planterar och skördar. Vintertid renoverar vi trädgårdsmöbler.

Vi kan även erbjuda sinnesstimulering i lugn miljö eller ett avslappnande bad i vår pool. Träning och stimulering via teknik.

Freja Fritid

Fritiden erbjuder fritidsaktiviteter inom avdelning för funktionsnedsättning.

Korallen – Borgmästarvägen

På Korallen arbetar vi mycket med våra sinnen, färg och form, musikstunder. Här finns en stor trädgård som kan användas till gå- och balansträning, gunga och avslappningsmöjligheter.

Hantverksboden – St: Olofsgatan

Hantverksboden har skapande verksamhet där vi väver, syr, målar, arbetar med lera och screentryck. De färdiga produkterna säljs i vår butik. Hantverksboden ställer ut sina produkter på kommunens konstrunda. Här görs även tidningen "På Gången" som kommer ut en gång i månaden.

Freja Jobbcenter – Bangatan

På Jobbcenter sker en stor del av det legoarbete som daglig verksamhet har. Vårt mål är att ge alla brukarna inom gruppen möjlighet att prova olika arbetsuppgifter. På Jobbcenter finns vår mediagrupp. Mediagruppen har en YouTube kanal och Instagram. Gruppen gör film och redigerar. Vi gör arbete på uppdrag, det kan vara ex att göra skyltar till kommunens djurpark osv.

Forskargruppen är ett inslag på Jobbcenter där vi dokumenterar alla gravar i Stenstorps och Falköpings pastorat i Falköpings kommun. Vi samlar in uppgifter rörande dessa från olika källor. Detta sammanställs sedan tillsammans med bilder för att kunna användas vid släktforskning och liknande.

Till Jobbcenter kan du komma en kväll i veckan då vi har Legoarbete, Skapande verksamhet, Media skriva artiklar till På Gången. Foto och redigering, Titta på nyheter, faktaprogram på TV – diskussionsunderlag.

Tåstorp Servicegrupp – Tåstorp demenscentrum

På kommunens demenscentrum finns en arbetsgrupp som har återkommande sysslor som post, köra matvagnar, tvätt, trädgårdsarbete samt tillfälliga arbetsuppgifter utifrån önskemål och behov.

Gyllensvans möbler – Kättilstorp

Gyllensvans möbelfabrik ligger i Kättilstorp ca två mil utanför Falköping. Här har daglig verksamhet en integrerad grupp. En stödassistent från daglig verksamhet är med och handleder varje dag. Arbetsuppgifterna är i huvudsak paketering till billyhyllan.

Externa arbetsplatser där brukare har sin dagliga verksamhet

Vi har externa arbetsplatser där daglig verksamhet har verksamhet, exempel på dessa är:

 • Fridhem, djurskötsel och lantbruk
 • Butiksarbete
 • Daghem
 • Vaktmästare
 • Röda korset, Kupan
 • Äldreboende
 • Bageri