Nyheter Odenbadet

Ingress


  • Nya avgifter från 1 januari 2024

    Från och med 1 januari 2024 gäller nya avgifter för bad, relax och årskort. Ändringarna beror på en höjd taxa som i sin tur beror på förändringar som ska bidra till att göra Odenbadet ännu bättre.