Bad

Bad hos oss sker på egen risk. Barn som inte är simkunniga får endast bada med badande vuxen (18 år), och simkunniga barn får bada utan vuxens sällskap från och med det år de fyller tio.

Motionsbassäng

Vi har en stor motionsbassäng som är 25 meter lång och 6 banor bred. Bassängen är idealisk för motionssimning och vattenträning, men har även öppet för lek på tre av banorna emellanåt.

Det finns hopptorn på 1 och 3 meter.

Vattentemperaturen är cirka 28 grader.

Undervisningsbassäng

Undervisningsbassängen används i första hand av skolor och simskolor, men är även öppen för vanligt bad.

Bassängen är 12 meter lång och har ett djup på 70-90 cm.

Vattentemperaturen är cirka 30 grader.

Utebad

Utebadet är öppet under sommarsäsong. Utöver pooler har vi också lekplats och beachvolleybanor. Volleybollbanorna är gratis att använda.

På utomhusbadet har vi en motionsbassäng som är 50 meter lång och 8 banor bred. Det finns en hoppbassäng med hopptorn och en undervisningsbassäng. Det finns också en plaskbassäng med vattenlek för de allra minsta barnen, samt en lekplats.

Ordningsregler

  • Entréavgift ska betalas av alla.
  • Duscha hela kroppen före bad, även håret.
  • Bomullskläder eller underkläder är inte tillåtna i bassängerna.
  • Lämna värdesaker hemma eller lås in dem i skåpet. Odenbadet ansvarar inte för värdesaker.
  • Skärmförbud i omklädning och simhall.
  • Spring inte, halkrisken är stor på blöta golv.
  • Rökning och alkoholförtäring är inte tillåtet.
  • Du behöver en handduk att sitta på i bastun.