Påverka politiken

I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Det finns flera sätt att påverka politiken.

Rösta i kommunalvalet

Var fjärde år kan du vara med och välja de politiker som ska styra kommunen. Kommunalvalet sker samma dag som val till riksdagen och landstinget.

Gå med i ett parti eller i en intresseorganisation

En annan väg till delaktighet och påverkan är att engagera dig i ett politiskt parti. Det ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald politiker. Du kan även bli medlem i intresseorganisationer och föreningar.

Kontakta en politiker

Ett sätt att påverka är att kontakta de politiker som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Här kan du se vilka som är politiker i Falköpings kommun. Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på kommunens verksamheter

Du kan lämna synpunkter på flera olika sätt, bland annat här på webbplatsen eller direkt till någon som jobbar på kommunen. Hen ansvarar för att din synpunkt registreras.

Delta i medborgardialoger

Uttryck din åsikt vid medborgardialoger när de anordnas runt vissa frågor i kommunen. Genom att bjuda in till medborgardialog kan vi hitta sätt att arbeta tillsammans och skapa samhället tillsammans.

Folkinitiativ

De som bor i kommunen har rätt att få prövat om en kommunal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. Det kallas folkinitiativ. Ett folkinitiativ kräver att minst 10 procent av de röstberättigade kommuninvånarna stödjer förslaget.

Kommunal folkomröstning

Folkomröstningar kan hållas i en kommun.Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen