Gör din röst hörd!

Det finns flera sätt att påverka i kommunen. Här kan du läsa om hur du kan göra för att få din röst hörd - precis som du har rätt till!

Unga tar ordet

Unga tar ordet jobbar för att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen, så att Falköping ska bli en ännu bättre plats för unga att bo och leva på! Unga har kompetens och kunskap som samhället måste ta vara på.

Unga tar ordet är en länk mellan unga i Falköpings kommun, tjänstepersoner och politiker. Genom att bära ungas röster i olika frågor som rör unga kan kommunen utvecklas med ett ungdomsperspektiv.

Unga tar ordets verksamhet utgår från den nationella ungdomspolitiken Länk till annan webbplats. och konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen Länk till annan webbplats..

Alla barn och unga har rätt att utvecklas, rätt att uttrycka sin åsikt och rätt att känna till sina rättigheter. Alla barn och unga som lever och verkar i Falköpings kommun ska känna sig delaktiga i och medansvariga för samhällsutvecklingen. 

Unga kommunutvecklare

I Unga tar ordet jobbar unga kommunutvecklare ständigt med att öka och förenkla ungdomars möjlighet att nå fram med sina åsikter till politiken.

Unga kommunutveckare handlägger Unga tar ordet-potten som är till för ungas idéer! Vill du hålla i ett evenemang eller göra någon aktivitet för andra unga i kommunen? Då kan du få hjälp med pengar genom Unga tar ordet-potten. Att besluta om en idé som får pengar är en av många saker som unga kommunutvecklare gör.

Unga kommunutvecklare planerar även en del aktiviteter med olika förvaltningar i kommunen, finns som stöd för alla som arbetar med och för unga samt tar emot uppdrag från tjänstepersoner och politiker. Alla uppdrag ska genomsyras av målet om att öka ungas inflytande och delaktighet.

Vill du ta kontakt direkt med unga kommunutvecklare? Hör av dig till ungakommunutvecklare@falkoping.se.

Vill du också jobba som ung kommunutvecklare?

Under feriepraktiken finns möjlighet att välja att jobba inom Unga tar ordet som ung kommunutvecklare, så sök till oss då!

Vill du göra en idé till verklighet men behöver pengar?

Skicka din idé till Unga tar ordet-potten! Det är pengar som ska gå till att göra ungas idéer till verklighet. Idén kan vara stor eller liten och Unga tar ordet hjälper dig om du vill.

K-pengar Länk till annan webbplats. är ett regionalt kulturstöd för dig mellan 13 och 30 år som bor i Västra Götaland. Det kan du använda till att genomföra projekt och arrangemang inom alla olika konstformer. Exempelvis konstutställningar, teateruppsättningar, filminspelningar, konserter, turnéer, live, workshops, offentliga kulturarrangemang, slöjdande, musikvideos, spoken words, festivaler och massa massa annat.

Gå med i ett parti eller i en förening

En annan väg till delaktighet och påverkan är att engagera dig i ett politiskt parti. Det kan du göra oavsett hur gammal du är. Det ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald politiker (när du själv har rösträtt).

Du kan även bli medlem i intresseorganisationer och föreningar. På kommunens hemsida Länk till annan webbplats. kan du se vilka föreningar som finns registrerade här. Du har rätt att vara med i vilken förening du vill oavsett hur gammal du är.

Rösta i kommunvalet

Du kan rösta i kommunvalet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Läs mer om rösträtten på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Skapa en namninsamling, använd sociala medier och kontakta politiker

Sociala medier kan vara ett bra sätt att sprida ett förslag eller en idé som en vill föra vidare till kommunens politiker. Genom att samla in namn eller underskrifter kan du visa på det allmänna intresset hos Falköpingsborna.

Du kan alltid kontakta kommunens politiker, om du vill föra fram ett förslag eller har en fråga. Kontaktuppgifter till alla politiker finns på kommunens hemsida Länk till annan webbplats.. Unga tar ordet kan också hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person!

Arrangera en manifestation eller demonstration

Du har alltid rätt att uttrycka dina åsikter, arrangera eller delta i en demonstration eller manifestation. Tänk på att du behöver söka tillstånd hos Polisen. Läs mer på Polisens hemsida Länk till annan webbplats., där finns också en blankett att fylla i. Behöver du hjälp - ta kontakt med Unga tar ordet.