Kris och beredskap

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Falköpings kommun har beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser och samverkar med andra myndigheter för att öka tryggheten i kommunen.

kriskit

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning. Krisberedskap handlar därför om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Falköpings kommun har gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Länk till annan webbplats., med kommunerna Götene, Skara och TIdaholm.

Kommunens krisberedskap

Kommunen har ett ansvar för alla som befinner sig inom kommunens geografiska område vid en kris. Det betyder att kommunen också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt här.

I kommunens ansvar ligger att samverka och samordna planering och förberedelser men även att samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas vid en inträffad händelse samt att samordna informationen till allmänheten.

En del av detta är att se till att samhällsviktiga verksamheter inom kommunen fungerar. Det gäller till exempel äldreomsorg, skola och vattenförsörjning. Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris.

Kommunikation under en kris

Det finns alltid en risk att osanna rykten sprids och därför är det viktigt att du hämtar din information från källor du kan lita på. Var kritisk till rykten och påståenden som inte bekräftas av etablerade aktörer, till exempel myndigheter.

Felaktiga uppgifter som kommer i omlopp genom ryktesspridning kan få förödande konsekvenser. Vid kriser, mer än någonsin, gäller det att vara vaksam. Ta del av den information som ges, håll dig till de offentliga kanalerna och lita inte på ryktesspridning.

Kommunen ansvarar främst för att kommunicera sånt som rör kommunens uppdrag. Vår hemsida (www.falkoping.se Länk till annan webbplats.) är den främsta informationskanalen vid en kris som berör kommunen.

Krisinformation.se

krisinformation.se Länk till annan webbplats. samlas information från olika myndigheter. Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att få upplysningar om pågående händelser.

Lilla krisinfo

Lilla Krisinfo Länk till annan webbplats. samlas information riktad till barn och unga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med krisinformation.se står bakom webbplatsen.

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal. P4 förser allmänheten med viktig information vid större samhällsstörningar som orsakas av oväder eller olyckor.

Sveriges Radio P4 Skaraborg har frekvens 100,3 MHz.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

VMA är en varningssignal för allmänheten. Larmet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Information ges sedan i radio, även vid prov.

Varningssignalen hörs i sju sekunder, sedan följer 14 sekunders tystnad. Därefter låter den igen. När faran är över hörs en längre signal på 30 sekunder.

När larmet går ska du

 • Gå inomhus
 • Stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • Lyssna på radio eller se på TV (Sveriges radio och TV)
 • Titta på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. om du har tillgång till internet
 • Gå inte ut förrän du hör signalen "Faran är över"

Din krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina närståendes säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det innebär att du själv behöver ordna vatten, värme och något att äta. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra och ta del av viktig information från myndigheter och media.

Att inför en kris tänka på sig själv är i själva verket att ta hänsyn till sina medmänniskor.

Var förberedd

Förbered dig på att du och din familj ska klara er på egen hand åtminstone i krisens inledningsskede. Packa en krislåda med saker som är bra att ha. Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten upp till en vecka.

Du behöver ha beredskap för:

 • värme
 • mat och matlagning
 • dricksvatten
 • kommunikation
 • läkemedel och första hjälpen-kit
 • toalettbesök och hygien
 • belysning – till exempel ficklampor och stearinljus
 • betalningar och kontanter
 • se till att din cykel fungerar och om du har bil bör den vara fulltankad.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat tips och råd om hur du kan förbereda din egen krisberedskap Länk till annan webbplats..

I broschyren "Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats." som MSB har skickat ut till alla hushåll finns mycket att läsa om din egen krisberedskap. Här finns bland annat råd om vad som kan vara bra att ha hemma.

broschyren om krisen eller kriget kommer

Engagera dig för vår gemensamma beredskap

Egenberedskap handlar om hemberedskap, plus allt annat som privatpersoner och hushåll kan göra för att ha en bra motståndskraft inför kriser och krig. I begreppet ryms att du som privatperson har en god kunskap om vad som kan hända och hur olika kriser kan påverka dig själv, dina nära och det samhälle som du är beroende av.

Här är några sätt du kan engegera dig för Sveriges beredskap

 • Gå med i en frivillig försvarsorganisation
 • Lyfta frågor om säkerhet och beredskap i din bostadsförening, i skolan, på arbetet och i andra sociala sammanhang
 • Gå samman med andra och hjälpa och stödja varandra vid en samhällskris.
 • Bygg på din kunskap om beredskap

Krisinformation.se – Frivilligorganisationer Länk till annan webbplats.
Msb.se – Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation – du behövs! Länk till annan webbplats.
Msb.se – Du är en del av Sveriges beredskap Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Skyddsrum är utrymmen som ska skydda befolkningen i krig. Ett skyddsrum är en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummet har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning. Det finns också andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader, i en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Skyddsrum i Falköpings kommun

Här finns skyddsrummen i Falköpings kommun (MSB) Länk till annan webbplats.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH) är Sveriges kommuner ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. . Falköping kommun har sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys för år 2023-2026

Risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 1.4 MB.