CSN

CSN - Centrala Studiestödsnämnden, är den myndighet som arbetar med alla ärenden som gäller studiestöd.

Det är de som beslutar om och betalar ut studiemedel. Studiemedel kan man söka om för kurser på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen samt för högre studier. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. För dig som studerar som vuxen, finns följande alternativ till studiestöd:

Om du behöver stöd/information för att ansöka om studiemedel

Startdatum, slutdatum och antal poäng

Beställ ett kursintyg på vår hemsida. Fyll i dina personuppgifter och ditt ärende, uppge även om du har fler studieperioder.
OBS! Håll koll på din skräppost i mailen och att din mailadress är rätt i beställningen.

Instruktionsfilm

En instruktionsfilm om hur du gör din ansökan, ser du via Instruktionsfilm CSN Länk till annan webbplats..

Teletal

Teletal är gratis för dig. Länk till annan webbplats. Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.

Telefon 0771-276 800

Talsvar

Öppet dygnet runt. Talsvar är en telefontjänst där du kan få aktuell information om din ansökan och din skuld. För att använda talsvar behöver du din personliga kod. Den hittar du bland annat i ditt årsbesked.

Telefon 0771-276 800