Grundsärskola med inriktning träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola.

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

I Falköping finns en grundsärskola, Regnbågen,  med inriktning träningsskola.

Läs mer på Regnbågens webbplats