Avgifter och regler på Musikskolan

Terminskurser


Avgifter

Nybörjargrupper

500

Ämneskurs tom år 6

670

År 7 - år 3 gymnasiet

750

 

 

Instrumenthyra

400

 

 

Kortkurser

 

Musiklek, danslek, rytmik 10 gånger

400

 


Vuxen upp till 25 år 5 gånger

450

Vuxen upp till 25 år 10 gånger

900

Vuxen över 25 år 5 gånger

850

Vuxen över 25 år 10 gånger

1700

 

 

Instrumenthyra

400

 

Antagen elev erbjuds minst 25 lektionstillfällen per läsår.

Syskonrabatt gäller syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nr: 1 och 2 betalar 100% av avgiften. Övriga syskon betalar ingen terminsavgift utan bara eventuell instrumenthyra.

I undervisningen används spelböcker av olika slag som bekostas av eleven.

Instrument

Följande instrument finns för uthyrning, i mån av tillgång:

 • Uthyres endast ETT år: fiol, altfiol, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, dragspel och trumset.
 • Gratis första spelåret: cello, kontrabas, bastuba, oboe och fagott.
 • När hyrtiden gått ut vill vi att ni skaffar ett eget instrument. Musikskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ert instrumentköp.

Antagning och uppsägning

Antagen elev behåller sin plats tills målsman säger upp den. Avbryts undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Gäller nya elever.

Hyresregler

 • Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
 • Förbrukningsdetaljer som t ex strängar, plektrum, rör etc. betalas av hyrestagaren.
 • Hyrt instrument får inte utlånas till eller användas av annan än hyrestagaren.
 • Musikskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala uppkommen skada.
 • Förlust eller skada skall omgående meddelas till skolan och ersätts av hyrestagaren.
 • OBS! Musikskolans instrument är INTE försäkrade! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring innefattar även hyrda instrument.
 • När hyrtiden gått ut ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.
 • Om hyrestagaren avslutar sin undervisning på Musikskolan ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.