Kommunens aktivitetsansvar

Kommunens aktivitetsansvar finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram.

För att omfattas av aktivitetsansvaret är ungdomen

  • 16 – 20 år
  • Folkbokförd i Falköpings kommun
  • Har fullgjort sin skolplikt
  • Ej påbörjat eller fullföljt nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med de ungdomar som omfattas av ansvaret för att gemensamt göra en plan framåt och ge vägledning vidare i livet. I första hand vill vi stötta den unge till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer men det kan också handla om att stötta kring kontakter med andra myndigheter, en praktikplats eller samtal.

Vill du boka en tid, veta mer eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig!

Kontakt

Sofia Wallin och Sofia Hammarstrand

Sofia Wallin
0515-88 60 97
sofia.wallin@falkoping.se

Sofia Hammarstrand
0515-88 60 83
sofia.hammarstrand@falkoping.se