Kommunens aktivitetsansvar

Barn- och utbildningsförvaltningen har aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i Falköpings kommun och som har fullgjort sin skolplikt - men som inte har fyllt 20 år - och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Ansvaret gäller även de elever under 20 år som inte erhållit en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis.


Kontakt

Aktivitetsansvariga

Sofia Wallin
sofia.wallin@falkoping.se
0515-88 60 97

Sofia Hammarstrand
sofia.hammarstrand@falkoping.se
0515-88 60 83