Beställ betygskopior

Falköping kommuns kommunarkiv, Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping
arkivet@falkoping.se

Använd i första hand formuläret nedan.

Kommunarkivarie
Jörg Siewert  
jorg.siewert@falkoping.se

0515-88 50 13

E-arkivarie
Emil Sydhagen
emil.sydhagen@falkoping.se
0515-88 54 59

Här kan du beställa en kopia av dina betyg från grundskolan och gymnasiet i Falköpings kommun.

OBS! I formuläret nedan kan du bara beställa betygskopior från 2013 och bakåt.
För senare betyg hänvisar vi till Ållebergsgymnasiet.
Administratör
Birgitta Hermansson
Birgitta.Hermansson@falkoping.se
0515-88 60 01Jag vill beställa: * (obligatorisk)
Jag vill beställa:

OBS! Endast från 2013 och bakåt. För senare betyg hänvisar vi till Ållebergsgymnasiet.
Hur vill du hämta ditt betyg? * (obligatorisk)
Hur vill du hämta ditt betyg?