Beställ betygskopior

Falköping kommuns kommunarkiv, Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping
arkivet@falkoping.se

Använd i första hand formuläret nedan.

E-arkivarie
Emil Sydhagen
emil.sydhagen@falkoping.se
0515-88 54 59

Här kan du beställa en kopia av dina betyg från grundskolan och gymnasiet i Falköpings kommun.Jag vill beställa: * (obligatorisk)
Jag vill beställa:

Hur vill du hämta ditt betyg? * (obligatorisk)
Hur vill du hämta ditt betyg?