Förskolan modersmål

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att uppfylla läroplanens mål. Modersmål i förskolan kallas ofta modersmålsstöd.

Den person som arbetar med modersmålsstöd i förskolan kallas  modersmålslärare, modersmålstränare eller modersmålspedagog.

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
_______________________________________________________________________________