Sommarstängt vecka 29-30

Sommarstängt vecka 29-30 i förskola och fritidshem

Sommarveckor

Under sommarveckorna 25-33 planeras verksamheten utifrån antal anmälda barn. Under denna tid kan avdelningar eller förskolor slås samman.

Vecka 29-30 sommarstängt

Veckorna 29-30 är förskolorna och fritidshemmen helt stängda i Falköping. Vid eventuellt behov av barnomsorg ber vi dig meddela din förskola/ fritidshem detta så snart som möjligt.