Familjecentralen

– en mötesplats för föräldrar och förskolebarn

Uteverksamhet på Familjecentralen

Vi startar igång uteaktiviteter för dig som har barn i åldern 0-6 år.

Här finns Familjecentralen från kl 10:

Tisdag den 26 maj Mössebergsparken (svandammen)

Fredag den 29 maj Aspängsparken

Måndag den 1 juni Fredriksbergsparken

Torsdag den 4 juni Vindängens lekplats

Onsdag den 10 juni Plantis? (Vi är i Plantis om lekplatsen är färdig)

Fredag den 12 juni Plantis?

Onsdag den 17 juni Plantis?

Vi har olika aktiviteter ex sångstund, tipspromenad,diskussionsfrågor,pyssel för barn ......men det viktigaste - att ni träffar andra föräldrar och barn


Tag gärna med något att sitta på och egen fika!

Tänk på att hålla avstånd!

//Martina och HelenaStängning av Familjecentralen

Den öppna verksamheten på Familjecentralen har nu stängt pga covid-19. Men det individuella föräldrastödet på Familjecentralen är fortfarande tillgängligt.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och på grund av det rådande läget gällande spridningen av coronavirus covid-19 i samhället, beslutar barn- och utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden att tills vidare stänga verksamheten vid familjecentralen.

Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd. Här kan du få råd, tips och idéer av både förskollärare, BVC-sköterskor, MVC-barnmorskor, psykolog och socionomer.
    
Familjecentralen är också ett informations- och kunskapscentrum. Vi ordnar tematräffar och kurser där du kan få kunskap om babymassage, barns utveckling, hur det är att vara förälder m.m.

Barn- och utbildningsförvaltningen     

Familjecentralen

Till Familjecentralen kan du som förälder komma med ditt/dina barn och träffa andra föräldrar och barn. Du kan sitta ner och prata, dricka kaffe medan barnen leker. Du ansvarar för ditt/dina barn och deltar själv i verksamheten.
     
Varje dag har vi någon gemensam aktivitet som t.ex. sång, rytmik eller sagoläsning.
    
Ni behöver inte anmäla er och det kostar inget att vara med i verksamheten. Fika serveras till självkostnadspris. 
         
Öppettider (Vi har stängt pga covid-19)
måndag kl 9-12.30 för alla med barn 0-6 år
tisdag kl 9-12.30 för alla med barn 0-6 år
torsdag kl 10-12.30   Babycafé för alla med barn upp till 1 år
fredag kl 9-12.30 för alla med barn 0-6 år

Samordnare/Förskollärare Helena Blom   

0515-88 54 18                                                                                       familjecentralen@falkoping.se

Socialförvaltningen

Föräldrastöd på Familjecentralen

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation. Du som har barn i åldern 0-6 år är välkommen att ta kontakt. 

Familjepedagog Martina Svensson
0515-88 53 91                                                                                     

martina.a.svensson@falkoping.se 

Faderskapsbekräftelse

Torsdagar mellan kl 10-12 är Marita Henriksson på Familjecentralen. Fastställande av faderskap skrivs enligt överenskommelse.

Bokning av tid 0515-88 53 20

Primärvården

0515-870 00 

Barnavårdscentralen

BVC syftar till att främja hälsan som rör barns tillväxt och utveckling samt förebygga ohälsa. BVC har sin mottagning förlagd på vårdcentralen men vid vissa tillfällen på Familjecentralen.  

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen har som mål att arbeta med hälsoövervakning under graviditet, föräldrautbildning och preventivmedelsrådgivning. Vi medverkar i Familjecentralens arbete främst via våra föräldragrupper.