Avgifter, förskola

Maxtaxa från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2018. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 47 490 kr per månad 2019.

Förskola

 

% av inkomst

Dock högst...

Barn 1

3%

1 425 kr

Barn 2

2%

950 kr

Barn 3

1%

475 kr


Fritidshem

 

% av inkomst

Dock högst...

Barn 1

2%

950 kr

Barn 2

1%

475 kr

Barn 3

1%

475 kr

 

Barn nr 1 = yngsta barnet
Barn nr 2 är alltid barn 2 oavsett förskola 1-5 år eller fritidshem

  • Högsta sammanlagda taxa är, per månad: 2 850 kr
  • Avgiften betalas 12 månader per år - Avgiften ändras inte vid semester,
    sjukdom mindre än 14 dagar eller annan frånvaro.

_______________________________________________________________________________

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola


Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 47 490 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 425 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på
    max 750 kr för barn 1.