Allmän förskola för barn mellan 3-5 år

Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka, är avgiftsfri och följer skolans läsårstider.

Barnet äger rätt att delta i allmänna förskolans verksamhet från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Verksamheten är frivillig och föräldrarna avgör hur mycket tid man vill utnyttja av de 15 timmarna per vecka.

Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar

En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år).
Den allmänna förskolan följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar.

Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för alla barn i åldrarna tre, fyra och fem år och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola erbjuds måndag–fredag 3 timmar per dag.

3-5-åringar

3-5-åringar har under läsårstid rätt till 15 timmars förskola — även de veckor då det ordinarie schemat omfattar kortare tid. Detta planeras i samråd med förskolan.

3-5-åringar som är barn till arbetssökande och föräldralediga kan gå i den avgiftsfria allmänna förskolan enligt gällande regler.

3-5-åringar som är behov av barnomsorg i den vanliga förskolan är kostnaden 73,5 % av avgiften - alla månader under året. Detta gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med den  31 juli det år barnet fyller 6 år.

3-5-åringar som vistas mer än 15 timmar i förskolan — har därigenom fått del av den allmänna förskolan.

3-5-åringar har inte rätt att byta taxekategori över lov.

Ansökan gör du via webben på www.falkoping.se/e-servicelänk till annan webbplats

Förskolans läroplan styr verksamheten i förskolan. Genom att utgå från varje barn lägger vi grunden till ett livslångt lärande.      

Vi vill att barnen i Falköping ska söka och erövra kunskap genom:

  • Lek som innebär att man bland annat tränar språk och kommunikation, fantasi, socialt samspel, fin och grovmotorik
  • Utforskande med experiment och forskning utifrån barnens egna frågor
  • Skapande
  • Drama
  • Sång och musik
  • Bygglek med olika material
  • Mattelekar, pussel och spel
  • Språklekar, rim och ramsor
  • Utevistelse av olika slag


Avgift för dig som har ditt barn både i förskolan och den allmänna 3—5-årsverksamheten

Allmän förskola 3-5 år

Förskola

Avgiftsfri

Kostnad för 3-5 åringar

Endast läsårstider

Du betalar 73,5 procent av avgiften

Måndag till fredag - 3 timmar per dag

- alla månader under året


Förskoleavgiften reduceras med 26,5% alla månader under året.

Detta gäller från 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år.