Specialverksamhet i Falköping

Specialpedagogiskt Centrum är barn- och utbildningsförvaltningens enhet för barn i behov av särskilt stöd.

SPC vill med professionell kompetenstillförsel kunna erbjuda barn/elever/ungdomar i behov av särskilt stöd möjligheter till ett gott och fungerande vardagsliv i skolan.

Namn

Inriktning

År/åk

 

 

 

Specialpedagogiskt Centrum

Kommunövergripande enhet

 

 

 

 

Vindängens skola

Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST

1-5

 

 

 

Mössebergsskolan

Grundsärskola

1-5

 

 

 

Grundsärskolan Regnbågen

Träningsskola

1-6

 

 

 

Kyrkerörsskolan

Grundsärskola

6-9

"

Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST

"

 

 

 

Ållebergsgymnasiet

Gymnasiesärskola

 

"

--- Nationella program

Gy

"

--- Individuellt program

Gy

 

 

 

Lilla Fredriksberg

Särskild undervisningsgrupp

1-6

Studiegården

Särskild undervisningsgrupp

7-9

 

 

 

Hästbackens förskola

Omsorg på obekväm tid