Läsårstider och lov i skolan

Läsåret 2020/2021 för elever i grundskolan (178 dagar)

 • Skolstart 19 augusti 2020.
 • Hösttermin 2020: 19 augusti - 22 december (83 dagar)
 • Vårtermin 2021: 11 januari – 10 juni (95 dagar)

Lov/ledighet för elever i grundskolan

Ledighet höstterminen 2020

 • fredag 18 september (vecka 38)
 • måndag 26 oktober – fredag 30 oktober (vecka 44) - höstlov
 • måndag 23 november (vecka 48)

Kompetensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal

 • Fredag 14 augusti
 • Måndag 26 oktober

Ledighet vårterminen 2021

Eleverna är lediga

 • måndag 15 februari – fredag 19 februari (vecka 7) - Sportlov
 • måndag 8 mars (vecka 10)
 • måndag 29 mars – torsdag 1 april (vecka 13) - Påsklov
 • fredag 14 maj (vecka 19)

Kompetensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal

 • Torsdag 7 januari
 • Måndag 14 juni

Läsåret 2020/21 på Ållebergsgymnasiet (178 dagar)

 • Skolstart 19 augusti 2020
 •  
 • Hösttermin 2020: 19 augusti – 21 december (82 dagar)
 • Vårtermin 2021: 11 januari – 11 juni (96 dagar)

Lov/ledighet för elever i gymnasieskolan

Höstterminen 2020

 • fredag 18 september (vecka 38)
 • måndag 26 oktober – fredag 30 oktober (vecka 44) - höstlov
 • måndag 23 november (vecka 48)

Vårterminen 2021

 • måndag 15 februari – fredag 19 februari (vecka 7) - sportlov
 • måndag 8 mars (vecka 10)
 • måndag 29 mars – torsdag 1 april (vecka 13)- påsklov
 • fredag 14 maj (vecka 19)

Läsåret 2021/2022 för elever i grundskolan (178 dagar)

 • Skolstart 16 augusti 2021.
 • Hösttermin 2021: 16 augusti - 22 december (86 dagar)
 • Vårtermin 2022: 11 januari – 9 juni (92 dagar)

Lov/ledighet för elever i grundskolan - nästa läsår

Ledighet höstterminen 2021

 • fredag 17 september (v. 37)
 • måndag 1 november – fredag 5 november (v. 44)
 • måndag 29 november (v. 48)

Komptensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal

 • fredag 13 augusti
 • måndag 1 november

Ledighet vårterminen 2022

Eleverna är lediga

 • måndag 10 januari (v. 2)
 • måndag 14 februari – fredag 18 februari (v. 7)
 • måndag 7 mars (v. 10)
 • måndag 11 april – torsdag 14 april (v. 15)
 • onsdag 11 maj (v. 19)
 • fredag 27 maj (v. 21)

Komptensutvecklingsdagar för förskole- och fritidshemspersonal

 • måndag 10 januari
 • måndag 13 juni

Läsåret 2021/22 på Ållebergsgymnasiet (178 dagar)

 • Skolstart 16 augusti 2021.
 • Hösttermin 2021: 16 augusti – 21 december( 85 dagar)
 • Vårtermin 2022: 11 januari – 10 juni (93 dagar)

Lov/ledighet för elever i gymnasieskolan - nästa läsår

Ledighet höstterminen 2021

 • fredag 17 september (v. 37)
 • måndag 1 november – fredag 5 november (v. 44)
 • måndag 29 november (v. 48)

Ledighet vårterminen 2022

Eleverna är lediga

 • måndag 10 januari (v. 2)
 • måndag 14 februari – fredag 18 februari (v. 7)
 • måndag 7 mars (v. 10)
 • måndag 11 april – torsdag 14 april (v. 15)
 • onsdag 11 maj (v. 19)
 • fredag 27 maj (v. 21)