Föreningsliv & bidrag

I Falköpings kommun finns ett rikt föreningsliv med cirka 350 föreningar, allt från fotboll, ishockey, golf, brottning, bordtennis till hembygdsföreningar, konstförening, ett stort antal museer, körer m.m. Många av dem finns i kommunens föreningsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med kontaktuppgifter och namn på personer i styrelsen etc.

Bilda förening

En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet, dvs. det finns ingen lag om att ideella föreningar måste registreras. Föreningen måste dock ha stadgar och en demokratiskt vald styrelse för att kunna bli godkänd och berättigad till bidrag av kommunen.

Läs mer i broschyren Bilda föreningPDF.

För mer information, ta kontakt med verksamhetsutvecklare Stefan Andersson, 0515-88 50 62

Kopiering

Föreningar kan få hjälp med kopiering i mindre skala på fritidskontoret. Särskild taxa gäller.

Lotteritillstånd 

Ideell förening som vill anordna lotteri ska ansöka om tillstånd. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Tillstånd till enstaka lotterier är gratis. Ansökan skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med

  • Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare samt en kalkyl för lotteriet
  • Stadgar (om de inte redan finns hos kommunen)
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för föreningen

Om en förening vill ha ett lotteri registrerat för tre år ska den registreringen ske hos kultur- och fritidsnämnden. Med registreringsansökan bifogas samma handlingar som ovan förutom kalkyl. Efter varje lotteri ska en redovisning göras på särskild blankett. Registrering av lotteri kostar 300 kronor.

Ansökningsblankett för tillfälligt lotteriPDF

Ansökningsblankett för registreringPDF

RedovisningsblankettPDF

Frågor om lotterier besvaras av verksamhetsutvecklare Stefan Andersson, 0515-88 50 62

Ordning och reda på föreningens papper!

Skaraborgs Föreningsarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hjälpa din förening att spara och hålla ordning på alla papper samtidigt som föreningens historia bevaras för framtiden. Kontakta föreningsarkivet för mer information!

Tipspromenader

Ska du anordna en tipspromenad och behöver tipskort? På fritidskontoret kan du köpa 100 st tipskort för 50 kronor.

Registrering i föreningsregistret

Vill din förening finnas med i kommunens föreningsregister? Fyll i föreningens kontaktuppgifter m.m. i blanketten Registrering av föreningPDF. När föreningens kontaktuppgifter har registrerats är föreningen sökbar för medlemmar och allmänhet.

Ändring i föreningsregistret

När föreningen blivit registrerad i föreningsregistret får ni ett inloggnings-id. Föreningen ansvarar själv för att alla uppgifter är aktuella och kan när som helst göra ändringar i registret.
Det gäller t.ex. uppgifter om ordförande, föreningsadress, sekreterare, kassör, kontaktperson, vart bidrags- och bokningsbesked ska skickas m.m.