Buss, tåg och flyg

Falköping har ett bra läge för pendlaren och som en knytpunkt för transporter. Från Resecentrum utgår Västtrafiks linjebussar som körs av Nobina och SJ:s snabbtåg trafikerar järnvägsspåret. Och du visste väl att du parkerar gratis i Falköping kommun! Järnvägen används också för transporter som knyter ihop Göteborgs hamnar med Logistikcenter och företagen i regionen. Flygplatsen ägs och drivs av kommunen och används för affärs- och klubbflygplan.

Resecentrum

Stationsbyggnaden inryms i Jernhusens lokaler på Järnvägsgatan i Falköping. Här finns alla busslägen för resor med buss och stationsspåren för resor med tåg. Pressbyrån finns i samma byggnad och inom området finns Ranten hotell som också inrymmer två restauranger. Framför stationsbyggnaden finns cykelställ, taxi och parkeringsplatser för dem som hämtar eller lämnar resenärer. Inom 200 meter finns en ICA-butik, en blomsteraffär och ett antal restauranger samt studiefrämjandet.

Parkering

Via tunneln kommer man till korttidsparkeringen med infart från Nils Ericsonsgatan (24 timmar tillåten parkering, platser för rörelsehindrade, 30 minuter samt av- och påstigningszon). På Brogärdesgatan, cirka 500 meter bort, finns långtidsparkeringen (10 dygn och 24 timmar). Både kort- och långtidsparkeringen har kostnadsfri parkering. Utmed Järnvägsgatan finns också platser med 15 och 30 minuter tillåten parkering samt ett par platser reserverade för taxi. P-skiva ska användas vid all parkering utom de platser som det är tillåtet att parkera 24 timmar eller mer. För platser avsedda för personer med tillstånd för rörelsehindrade krävs giltigt tillstånd. Cykelställ finns framför stationsbyggnaden och under 2020 planeras ett cykelgarage uppföras i närheten av Resecentrum.

Om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns för att parkera när du ska resa vidare med buss eller tåg finns mer information under Parkering vid resor.

På gång 2020

Under 2020 kommer ett nytt cykelgarage att uppföras i nära anslutning till Resecentrum. Mer information kommer att läggas ut under kommunala byggprojekt.