Avgifter för stöd och service

Det stöd och den hjälp du kan få av äldreomsorgen och området funktionsnedsättning är behovsprövad. Här kan du läsa om vad du ska betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller äldreboende.

Inkomstförfrågan

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett äldreboende får du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan.

Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst. Makars inkomst slås samman och delas lika.

Din/era totala inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet består av kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygien, så som schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon och tv-avgift
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.

Räkna ut din avgift

Här kan du beräkna din preliminära avgift för:

Inkomstbeprövade avgifter

(summan avgifter kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2125 kr per månad)


Hemtjänst, serviceinsatser t.ex. städ och tvätt

267 kr/h

Hemtjänst, omvårdnad

267 kr/månad

Kommunal hälso- och sjukvård

267 kr/månad

Trygghetslarm

320 kr/månad

Matdistribution

9 kr/tillfälle

Fönsterputs

240 kr/tillfälle

Kontaktperson

267 kr/månad

Boendestöd

267 kr/månad

Dagverksamhet

32 kr/dag

Äldreboende hemtjänst

2125 kr/månad

Korttids/växelvård

71 kr/dygn


Fasta avgifter

Fast avgifter som betalas utöver maxtaxan.


Matdistribution, lunch

60 kr/portion

Dagverksamhet, mat

60 kr/dag

Dagversamhet, resor

32 kr/dag

Äldreboende mat

3492 kr/månad

Äldreboende hyra

3957-6620 kr/månad

Korttid/växelvård mat

116 kr/dygn


LSS-avgifter

Avlastning korttid/LSS, måltider

Heldag 69 kr/dygn

Halvdag 46 kr/dygn

Dagcenter mat

51 kr/dag

Dagcenter resor

535 kr/månad


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om avgifter inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta biståndsenheten.