God man, förvaltare, överförmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Vem kan få god man?

Du kan ansöka om god man om du på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina intressen.

Det finns också ett krav på behov av hjälp. Om du kan få den hjälp du behöver på annat sätt, till exempel hjälp från anhöriga eller genom fullmakt, behövs i många fall inte en god man.

Vilka uppgifter har en god man?

  • I de flesta fall handlar det om att betala räkningar, se till att fickpengar finns tillgängliga och kontrollera att personen i fråga har det bra.
  • Den gode mannen övertar inte den enskildes rättshandlingsförmåga. Det innebär att det finns ett krav på samtycke från den enskilde när gode mannen ska göra en rättshandling för den enskildes räkning.

Arbetet som god man varierar mycket beroende på den situation som personen är i. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité som möjligt för sin så kallade huvudman utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation.

Överförmyndare i samverkan

I Falköping och sex andra Skaraborgskommuner finns en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan, som tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

För åren 2019-2022 är Lars-Erik Kullenwall (M) och Ingrid Törnqvist (S) valda till överförmyndare respektive ersättare för överförmyndare i Falköpings kommun.