Om Odenbadets webbplats

Odenbadets webbsida ligger under Falköpings kommuns officiella webbplats. Syftet med kommunens webbplats är att ge service, stödja demokratin och marknadsföra Falköpings kommun.

Bilder

Bilder som används på vår webbplats får inte användas utan att först fråga oss.

Pdf-filer

En del material på webbplatsen är publicerat i pdf-format. För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.länk till annan webbplats