16 mars 2021
Odenbadet

Vi söker aktörer till pop up-servering på Odenbadet

Nu söker vi en eller flera aktörer som kan erbjuda matservering kopplat till Odenbadets utomhusbad i sommar/delar av sommarperioden.

Utomhusbadet är öppet 12/6 - 15/8 2021.

Kontakta oss och beskriv din affärsidé senast 15 april.