Sommarsimskola 2021

Simskolan är för barn födda 2014 eller tidigare.

Nybörjare: Odenbadet erbjuder en rolig och lärorik sommarsimskola för barn. På simskolan tränar vi arm- och bentag, samt vattenvana.

Märkestagare: På märkestagning tränar vi på moment som ingår i olika märken som tex dyka, flyta, livräddning samt simning.

För att delta i märkestagning ska barnet kunna simma minst 25m bröstsim och 10m ryggsim på djupt vatten.

Sommarsimskolan är gratis

Period 1: 15/6 - 29/6 alla vardagar = 10 gånger. Ej midsommarafton

Period 2 Odenbadet: 2/8 - 13/8 alla vardagar = 10 gånger

Anmälan är öppen den 3 maj till 6 juni. Den 8 juni släpps platser från bussturer som inte blivit fulltecknade.

Om gruppen är fulltecknad så kan man ställa sig på reservlistan ring 0515-886550


Flobybadet

Simskolekurser

Simskolan är för barn födda 2014 eller tidigare.

Busstur är endast till för de barn som åker buss.

Period 1: 15/6 - 29/6

Bussturer för simskolan på Flobybadet 15/6-29/6

  • Odensbergsskolan 8.30 - Göteve kyrka 8.40 - Flobybadet 8.50 (badtid 9.00). Efter badet åker bussen från Flobybadet 10.00 via Göteve kyrka och är åter vid Odensbergsskolan 10.20.
  • Klinten 9.30 - Odensbergsskolan 9.35 - Sörby 9.45 - Flobybadet 9.50 (badtid 10.00). Efter badet åker bussen från Flobybadet 11.00 via Sörby, Odensbergsskolan och är åter vid Klinten 11.20.

Odenbadet

Simskolekurser

Simskolan är för barn födda 2014 eller tidigare.

Busstur är endast till för de barn som åker buss.

Period 1: 15/6 - 29/6

Period 2: 2/8 - 13/8

Bussturer för simskolan på Odenbadet 15/6-29/6

  • Gudhemsskolan 9.35 - Torbjörntorpsskolan 9.40 - Odenbadet 9.50 (badtid 10.00). Efter badet åker bussen från Odenbadet 11.00 via Torbjörntorpsskolan och är åter i Gudhemsskolan 11.15.
  • Vartoftaskolan 12.35 - Slöta k:a 12.40 - Odenbadet 12.50 (badtid 13.00). Efter badet åker bussen från Odenbadet 14.00 via Slöta k:a och är åter vid Vartoftaskolan 14.15.
  • Yllestadsskolan 13.15 - Kälvene väg 47 13.25 - St. Skarpås 13.30 - Åsleskolan 13.35 - Uddagården 13.40 - Odenbadet 13.50 (badtid 14.00). Efter badet åker bussen från Odenbadet 15.00 via Uddagården, Åsleskolan, St. Skarpås, Kälvene väg 47 och är åter vid Yllestadsskolan 15.25.

Bussturer för simskolan på Odenbadet 2/8-13/8

  • Kinnarpsskolan 10.35 - Luttra 10.45 - Odenbadet 10.50 (Badtid 11.00). Efter badet åker bussen tillbaka från Odenbadet 12.00 via Luttra och är åter vid Kinnarpsskolan 12.15.
  • Åsarpsskolan 13.25 - Hög 13.30 - Odenbadet 13.50 (badtid 14.00). Efter badet åker bussen från Odenbadet 15.00 via Hög och är åter vid Åsarpsskolan 15.25.

Stenstorpsbadet

Simskolekurser

Simskolan är för barn födda 2014 eller tidigare.

Busstur är endast till för de barn som åker buss.

Period 1: 15/6 - 29/6

Bussturer för simskolan på Stenstorpsbadet 15/6-29/6

  • Broddetorpsskolan 12.25 - Kåxtorp 12.35 - Segerstad 12.40 - Stenstorpsbadet 13.50 (badtid 13.00). Efter badet åker bussen från Stenstorpsbadet 14.00 via Segerstad, Kåxtorp och är åter vid Broddetorpsskolan 14.25.
  • Glädjens förskola 13.20 - Lantis i Dala 13.25 - Öja by 13.35 - Valtorp 13.40 - Stenstorpsbadet 13.50 (badtid 14.00). Efter badet åker bussen från Stenstorpsbadet 15.00 via Valtorp, Öja by, Lantis i Dala och är åter vid Glädjens förskola 15.30.

Riktlinjer för simskolebussturer

Simkurser för barn som minst har slutat förskoleklass arrangeras under sommaren av kultur- och fritidsförvaltningen. Till simkurserna beställer och bekostar barn- och utbildningsförvaltningen bussar. Syftet med dessa har varit att ge ökad möjlighet för landsbygdens barn att dra nytta av badanläggningarna i tätorterna samt att stärka förutsättningarna för simkunnighet.

Turerna kommer att utgå från fasta hållplatser på landsbygden. Turer startar från varje skola på landsbygden (förutom de i Floby och Stenstorp som ligger på gångavstånd till bad med simskola), samt från de förskolor i privat regi som också har tillstånd att bedriva fritidsverksamhet. Varje buss stannar på någon eller några ytterligare förutbestämda platser utmed vägen.

Anmälan till bussen sker i samband med anmälan till simkursen här på Odenbadets hemsida. Antalet barn per tillfälle begränsas inte av bussen utan av hur många barn baden kan ta emot på simskolan.