Kemikalier i hemmet

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara disk- och tvättmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger och så vidare.

Eftersom vi har så många kemikalier hemma, händer det att barn hittar dem och ibland också smakar på dem. Många hemkemikalier är relativt ofarliga, men en del är farliga eller mycket farliga. På Giftinformationscentralens hemsidalänk till annan webbplats finns en lista över olika ämnen och vad du ska göra om någon fått i sig dem.

Använd miljövänliga produkter och rätt mängd

För dig som enskild konsument är det ofta svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Några miljömärkningar som kan hjälpa dig att välja produkter som är mindre farliga för miljön är Svanenlänk till annan webbplats eller Naturskyddsföreningens Bra miljövallänk till annan webbplats.

Ett annat tips är att inte använda mer kemikalier än du behöver. Tänk också på att vissa kemikalier är farliga för oss människor och för miljön – häll därför aldrig kemikalierester i avloppet eller släng dem i hushållssoporna. Lämna istället in dem på återvinningscentralernalänk till annan webbplats.

Bilen och miljön

Bilen påverkar miljön på flera olika sätt både med utsläpp till luft och till vatten. Det finns över 4 700 000 personbilar i trafik i Sverige och totalt tvättar vi bilen över 30 miljoner gånger per år. Den övervägande delen av dessa tvättar sker direkt på gatan eller garageuppfarten.

Det innebär att stora mängder svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i vattendrag, sjöar och hav. Det är ämnen som till exempel olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester. De här ämnena är skadliga för människor och miljön.

Tvätta din bil i en biltvätt!länk till annan webbplats