Energibidrag

Du kan söka flera stöd och bidrag för förnybar energi.

Elcertifikat

Som producent av egen el från solceller kan du ansöka om elcertifikat, ett stöd för att främja förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan du som producerar el få ett elcertifikat av staten, som du sedan säljer på den öppna marknaden.

Mer om elcertifikat hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Rotavdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot).

Rotavdraget för arbetskostnader kan användas på flera energiåtgärder, till exempel borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, byte av fönster och dörr, uppsättning av kakelugn, byte av kranar, byte av panna, montering och byte av ventilation och installation av värmepump.

Mer om rotavdrag hos Skatteverket.länk till annan webbplats

Stöd till energilagring

Du som är privatperson och vill lagra din egenproducerade el kan söka detta bidrag.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Mer om stöd till energilagring hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Stöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Mer om stödet till solceller hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats