Publicerad: 2020-06-23

Kommunfullmäktiges möte 29 juni 2020

Förtroendevalda politiker sitter i salen för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 juni i Pingstkyrkan. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Måndag 29 juni 2020 kl. 18.30.
Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping

Observera plats!

Sammanträdet är öppet för allmänheten, men på grund av coronapandemin uppmanas du att följa mötet på distans.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

 • Motion om att inte bevilja
  bidrag till studieförbundet
  Ibn Rushd
 • Falköpings kommuns delårsrapport
  per april 2020
 • Ändring av policy för
  sponsring
 • Utträde ur nätverket
  Cittaslow
 • Taxa för distanstentamen
  inom vuxenutbildningen

Fullständig föredragningslista finns på kommunens hemsida www.falkoping.se/politiklänk till annan webbplats

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.