Publicerad: 2020-05-20

Kampanj mot langning av alkohol

Tänk Om

Under tiden 20 maj–5 juni genomförs Tänk om, en kampanj mot langning av alkohol som riktar sig till kommunens ungdomar och deras föräldrar.

Inför skolavslutningen gör Falköpings kommun en gemensam satsning mot lagning tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen i Västra Götalands, IOGT och Nattvandrarna för att öka medvetenheten om och farorna med langning.

Speciellt läge på grund av pandemi

I år finns det en ökad risk för langning då stängda gränser på grund av smittrisken för Covid-19 gör att det finns mindre smuggelsprit att få tag i för ungdomar. Det gör det ännu viktigare för unga vuxna och föräldrar till tonåringar att känna till riskerna med langning. På grund av inställda arrangemang för unga är även risken för spontana fester större.

Prata med din tonåring om alkohol

Forskning visar att du som är förälder kan påverka ditt barns förhållande till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser och använda dig av argument som bygger på forskning påverkar du ditt barns framtid.

Men hur ska du egentligen agera då din tonåring vill ha några öl eller cider till skolavslutningen? Här kommer några tips:

  • Visa omtanke. Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Var intresserad och lyssna. En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.
  • Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dem är att dricka.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.