Publicerad: 2019-04-12

Takbyte på Centralskolan - avstängd parkering och gång- och cykelväg

Måndag 15 april startar arbetet med att byta tak på Centralskolan. Arbetet beräknas pågå under hela sommaren. Parkeringsplatserna närmast byggnaden (stadshusets parkering) och gång- och cykelvägen intill kommer att vara avstängda till och från under hela byggnadsperioden. Då gång- och cykelvägen är avstängd kommer en tillfällig passage för gående och cyklister ordnas genom parkeringen. 

skiss byggnad

Kontakt (dagtid vardag)

Peter Bromander
Fastighetsförvaltare
peter.bromander@falkoping.se
0515-88 51 58