27 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Kommunövergripande information

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter.

Allmänna nationella råd om coronaviruset covid-19

Uppdaterad 202-01-12

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Folkhälsomyndigheten om de nya nationella rådenlänk till annan webbplats

Rekommendationer under kommande helger och högtiderlänk till annan webbplats

Skärpta restriktioner stänger fler verksamheter i kommunen

Uppdaterad 2021-01-12

En kraftig ökning av antalet smittade i Falköping den senaste veckan och regeringens skärpta restriktioner från 24 december kräver ytterligare åtgärder i kommunens verksamheter. Kommunen arbetar på bred front i sina verksamheter med information, skärpta rutiner och åtgärder för att begränsa smittspridning.

Falköpings kommun följer myndigheternas riktlinjer och råd och har kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland, både på verksamhetenivå och kommunledningsnivå. Det är viktigt att göra avvägningar och och anpassa vilka åtgärder som ska göras vid rätt tidpunkt.

Inför julhelgen skärpte regeringen restriktionerna och Falköpings kommun har nu beslutat om ytterligare ett antal åtgärder och inriktning för kommunens verksamheter.

 • Avrådan från besök på särskilt boende.
 • Distansundervisning inom grundskolans år 7-9 (11-15 januari).
 • Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning tillsvidare.
 • Öppna förskolan är stängd.
 • Alla kommunens inomhusanläggningar är stängda.
 • Öppen ungdomsverksamheten som bedrivs på Vartofta-, Kinnarp-, Gudhem-, Stenstorp och Flobys fritidsgård samt Ungdomens hus kommer att vara stängt till vidare. Digital verksamhet för unga ska fortsätta som planerat.
 • Falbygdens museum är stängt.
 • Biblioteken är öppna för korta besök. Falköpings bibliotek har öppet för avhämtning av böcker.
 • Café på Lärcenter och Collegium park stängda.
 • Biblioteket på Lärcenter är stängt.
 • Second handbutiken Bohaget stängt.
 • Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån.
 • Fysiska möten ställs om möjligt om till digitala.
 • Externa möten och kontakter genomförs om möjligt digitalt.

Receptionen i Stadshuset har ordinarie öppettider och administrationen på varje förvaltning håller öppet klockan 10.00-12.00 för hantering av frågor såsom post och allmänna handlingar.

Kommunen har också gått ut med information till näringsidkarna i kommunen med uppmaningen att se över vilka fler åtgärder de kan göra i sina verksamheter för att bromsa smittspridning.

Följ de nationella råden!

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du skyldig att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Aktuell statistik covid-19 Västra Götalandlänk till annan webbplats

Beslut från Länstyrelsen i Västra Götaland - publikgräns på max 8 personer

Uppdaterad 2020-11-24

Länstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta förbud gäller även sammankomster där deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller tillsvidare.

Länstyrelsen har fattat beslutet eftersom smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet innebär att det från och med den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Beslutet gäller även sittade publik, vilket frångår regeringes beslut från 20 november, där sittande publik var ett undantag. Länstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. 

Länstyrelsen har fattat beslutet för begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland. Beslutet togs efter avstämmning med länets smittskyddsläkare.

Undatag begravningar

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Länsstyrelsens nyhet om publikgräns på max 8 personer i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Falköpings kommun lämnar inte ut information om personer som smittas av coronaviruset

Kommunen får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av verksamheten ska agera på särskilt sätt eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun har och kommer framöver att få, både medarbetare och brukare inom verksamheten som är bekräftat smittade av Covid- 19. Kommunen följer noga de rutiner som gäller för att minska risken för smittspridning och förhåller sig till riktlinjer och råd från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Utifrån sekretessen ska inte den smittade personen namnges enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (39 kap. 1 § för personal, OSL 23 kap. 1 § för elever och OSL 21 kap. 1 § för enskild). Falköpings kommun kommunicerar inte konstaterad smitta mer än till de personer som berörs direkt.

Om en medarbetare i Falköpings kommun blir konstaterat smittad stannar personen hemma och kommer inte att arbeta förrän smittorisken är konstaterat över.

Patientsekretess gäller på samma sätt som vid andra sjukdomar

Uppdaterad 2020-03-23 klockan 15.00

Vid misstänkt smitta/smittade så ansvarar Västra Götalandsregionen och Smittskydd Västra Götaland för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och att de om/vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen - därför är patientsekretessen viktig.

Vi får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.