27 november 2020
Servicemeddelande

Coronavirus: Kommunövergripande information

Informationen uppdaterades: 6 juli 2021

Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Skärpta restriktioner för att minska smittspridning kräver åtgärder i kommunens verksamheter

Uppdaterad 21 januari 2021

Regeringens och myndigheternas restriktioner för att minska smittspridning kräver åtgärder i kommunens verksamheter. Kommunen arbetar på bred front i sina verksamheter med information, skärpta rutiner och åtgärder för att begränsa smittspridning.

Falköpings kommun följer myndigheternas riktlinjer och råd och har kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland, både på verksamhetenivå och kommunledningsnivå. Det är viktigt att göra avvägningar och och anpassa vilka åtgärder som ska göras vid rätt tidpunkt.

Falköpings kommun har beslutat om ett antal åtgärder och inriktning för kommunens verksamheter.

  • Information förskola, skola, utbildninglänk till annan webbplats
  • Information kultur och fritidlänk till annan webbplats
  • Information vård och omsorglänk till annan webbplats
  • Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån.
  • Fysiska möten ställs om möjligt om till digitala.
  • Externa möten och kontakter genomförs om möjligt digitalt.
  • Alla medarbetare ska undvika trängsel vid lunch och fikarast.
  • Alla medarbetare ska undvika samåkning i bil.
  • Receptionen i Stadshuset har ordinarie öppettider och administrationen på varje förvaltning håller öppet klockan 10.00-12.00 för hantering av frågor såsom post och allmänna handlingar.
  • Kommunen har gått ut med information till näringsidkarna i kommunen med uppmaningen att se över vilka fler åtgärder de kan göra i sina verksamheter för att bromsa smittspridning.

Falköpings kommun lämnar inte ut information om personer som smittas av coronaviruset

Kommunen får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av verksamheten ska agera på särskilt sätt eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun har och kommer framöver att få, både medarbetare och brukare inom verksamheten som är bekräftat smittade av Covid- 19. Kommunen följer noga de rutiner som gäller för att minska risken för smittspridning och förhåller sig till riktlinjer och råd från Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten.

Utifrån sekretessen ska inte den smittade personen namnges enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (39 kap. 1 § för personal, OSL 23 kap. 1 § för elever och OSL 21 kap. 1 § för enskild). Falköpings kommun kommunicerar inte konstaterad smitta mer än till de personer som berörs direkt.

Om en medarbetare i Falköpings kommun blir konstaterat smittad stannar personen hemma och kommer inte att arbeta förrän smittorisken är konstaterat över.

Patientsekretess gäller på samma sätt som vid andra sjukdomar

Uppdaterad 23 mars 2020

Vid misstänkt smitta/smittade så ansvarar Västra Götalandsregionen och Smittskydd Västra Götaland för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och att de om/vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen - därför är patientsekretessen viktig.

Vi får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Västra Götaland vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Falköpings kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.