• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Verkstan

Verkstan drivs sedan 1 juni 2018 av Arbetsmarknadsenheten i Falköpings kommun.

Verkstaden utför olika uppdrag till bland annat träindustrin i nära samarbete med näringslivet.

Det finns också ett möbellager som samlar kommunens överblivna möbler.

Verksamheterna är en del i kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.